Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą, septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas. Asmeninis asistentas gali suteikti: pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime; individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.); lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą; organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus); suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis)

siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, prioritetas teikiamas asmenims, kurie: lanko švietimo įstaigą; dirba arba ieško darbo; nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai; laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas)

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Jei darbingumo lygis nustatytas dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Tik nuo 16 metų, kai neįgalumo lygis nustatytas dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2021 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548