Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Profesinė reabilitacija skirta neįgaliųjų asmenų integracijai į darbo rinką taikant socialines, psichologines, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones, padedančias atstatyti darbingumą, pajėgumą bei įgyti naujų profesinių kompetencijų. Dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje gali nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. Profesinės reabilitacijos programos finansavimas: profesinės reabilitacijos įstaigos suteiktos paslaugos; apgyvendinimo, maitinimo ir transporto išlaidos; kelionės išlaidos, išskyrus keliones miesto transportu; profesinės reabilitacijos pašalpa, kuri lygi 2 valstybinio socialinio draudimo bazinėms pensijoms (profesinės reabilitacijos pašalpa apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims mokama pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas ir yra lygi 85 procentams pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, tačiau per mėnesį negali būti mažesnė kaip dvi bazinės pensijos; pašalpą skiria ir moka Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniai skyriai).

Profesinės reabilitacijos poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) asmenims: pirmą kartą kreipiantis į NDNT dėl darbingumo nustatymo; kuriems jau nustatytas darbingumo lygis, kreipiantis į NDNT su Užimtumo tarnybos siuntimu ir prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį. Siuntimas nustatyti profesinės reabilitacijos poreikį išduodamas asmenims: kurie registruoti Užimtumo tarnyboje; kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų; ir kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų. Nustačiusi profesinės reabilitacijos poreikį, NDNT asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos poreikio. Svarbu žinoti: ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos asmuo privalo kreiptis į Užimtumo tarnybą; Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda siuntimą į profesinės reabilitacijos įstaigą; profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių; profesinės reabilitacijos pašalpa mokama dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.


Plačiau. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-50 %
Iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos turi būti likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų
Užimtumas: Nedirba
Amžiaus grupė: Darbingas amžius
Papildoma informacija: Pašalpa skiriama asmenims, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustato profesinės reabilitacijos paslaugos poreikį ir kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje.

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548