Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Neįgaliųjų automobilio statymo kortelė, suteikia teisę ją turintiems asmenims sustoti arba stovėti neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės. Ji yra skirta konkrečiam asmeniui ir nėra „pririšta“ prie vieno automobilio. Tai reiškia, kad – kuriuo automobiliu kortelę turintis žmogus važiuoja ar yra vežamas, tas ja ir pažymimas. Kortelė turėtų būti padėta transporto priemonės priekyje, o jos pirma pusė (kur nėra asmens nuotraukos) turi būti aiškiai matoma, kad ją būtų galima patikrinti.

Neįgalių asmenų automobilio statymo kortelė galioja ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, pagal kiekvienos šalies Kelių eismo taisykles, kurioje jie tuo metu yra


Daugiau apie automobilio statymo kortelės išdavimo sąlygas. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

2 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Papildoma informacija: Asmenims, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta
Papildoma informacija: Kai asmuo dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi neįgaliųjų vežimėliu

5 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Pirmo lygio

6 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
Amžiaus grupė: Darbingas amžius
Papildoma informacija: Asmenims, kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne);

7 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0 %
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Papildoma informacija: Senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;

8 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta
Papildoma informacija: Galioja asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne) ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;

9 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
Papildoma informacija: Asmenims, kuriems nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius

10 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Papildoma informacija: Kortelę gali gauti senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548