Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama: nepaisyti kelio ženklų „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ ir „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ reikalavimų; sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto (KET 1.4 ar 1.9) horizontaliojo ženklinimo linijomis.

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė suteikia teisę neįgaliesiems, vairuojantiems lengvuosius automobilius, sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose stovėjimo vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra

1 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

2 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

3 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30 %
Jei darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Vairuoja pats
Papildoma informacija: Vairuoja lengvąjį automobilį

5 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta
Galioja asmenims, kuriems poreikis nustatytas iki 2019 m. sausio 1 d. ir automobilį vairuoja pats
Papildoma informacija: Vairuoja lengvąjį automobilį

6 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Papildoma informacija: Asmenims, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius

7 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
ir kuriems sunku naudotis viešuoju ir privačiu transportu, ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

8 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta
Kuriems sunku naudotis viešuoju ir privačiu transportu ir patys vairuoja lengvuosius automobilius

9 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Pirmo lygio

10 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Amžiaus grupė: Darbingas amžius
Specialieji poreikiai:
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
patys vairuoja lengvuosius automobilius

11 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
patys vairuoja lengvuosius automobilius

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2021 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548