Naujienos

Jau daugiau nei metus žmonės su negalia gali pasinaudoti asmeninio asistento pagalba. Asmeninio asistento pagalba šiandien teikiama 57 savivaldybėse iš 60. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, matydama, kaip auga šios paslaugos poreikis, įvedė naujovių. Tikimasi, kad jos išplės žmonių, galinčių pasinaudoti asmeninio asistento pagalba, ratą, o taip pat ir asmeniniu asistentu dirbantiems žmonėms pagerės darbo sąlygos.

„Iki šiol žmonės su negalia asmeninio asistento pagalbą galėjo gauti tik savo gyvenamojoje savivaldybėje. Nuo šiol, jeigu žmogus, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, mokosi pagal formaliojo švietimo programą ne savo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybėje, dėl asmeninės pagalbos galės kreiptis į savivaldybę, kurioje mokosi. Tikimės, kad šie ir kiti pokyčiai dar labiau išplės asmeninio asistento pagalba besinaudojančių žmonių ratą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.  Daugiau...

Žmonės, turintys komunikacijos ar sensorikos sutrikimų, gali kreiptis dėl įvairesnių, inovatyvesnių ir jų individualius poreikius labiau atitinkančių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių. 
 
„Aiškesni ir asmens individualius poreikius atitinkantys komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai bei taiklesnis šių priemonių parinkimas leis labiau užtikrinti šių priemonių naudotojų dalyvavimo visuomeniniame gyvenime galimybes. Manau, tai dar vienas žingsnelis geresnių galimybių žmonėms su negalia link: mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Daugiau...

Jau metai, kai žmonės su negalia gali pasinaudoti asmeninio asistento pagalba. Taip užtikrinamos didesnės galimybės mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Asmeninio asistento pagalba sparčiai populiarėja. Per šių metų pirmąjį pusmetį ja pasinaudojo daugiau kaip 1300 žmonių su negalia, tai yra dvigubai daugiau nei per praėjusių metų antrąjį pusmetį. Iš viso jau suteikta beveik 260 tūkst. asmeninio asistento pagalbos valandų. Daugiau...

Nuo rugsėjo 1 dienos įsigalioja nauja tvarka – žmonės, namuose slaugantys ar prižiūrintys vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar elgesio sutrikimų, šiam sukakus 18 metų, 36 mėnesiams galės gauti žmogaus su negalia aprūpintojo statusą. Aprūpintojas galės būti draudžiamas valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu. Nauja tvarka užtikrins žmonių su negalia šeimų socialinę gerovę ir sumažins administracinę naštą. Daugiau...

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo pakeitimus žmonių su negalia socialinės įtraukties srityje. Tarp jų siūlymas tobulinti negalios vertinimo modelį, jį grindžiant žmogaus gebėjimų vertinimu, didinti paslaugų ir pagalbos prieinamumą žmonėms su negalia, operatyviau teikti individualizuotas paslaugas ir pagalbą, o viešąją informaciją padaryti labiau prieinama žmonėms su negalia. Tikimasi, kad šie pokyčiai realiai palies daugiau kaip 220 tūkst. žmonių su negalia kasdienį ir visuomeninį gyvenimą, užtikrins teises, lygias galimybes ir nediskriminavimą visose gyvenimo srityse. Daugiau...

Darbdavys privalės imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nebūtų diskriminuojamas dėl tėvystės, vaiko priežiūros, sergančio šeimos nario ar kartu gyvenančio asmens slaugymo, suteikiant nemokamas atostogas ar nustatant lankstų darbo grafiką. Nuo rugpjūčio 1 dienos įsigalioja reikalavimai, kurių privalės laikytis visi šalies darbdaviai, kad darbuotojai nebūtų diskriminuojami dėl šeiminės padėties. Jei darbuotojas patirtų diskriminaciją šiuo pagrindu, jis turės teisę pateikti skundą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Daugiau...

Užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga, laikinosios apsaugos laikotarpiu turi teisę kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) dėl jiems jų kilmės valstybėje nustatytos negalios prilyginimo mūsų šalies teisės aktuose reglamentuojamam neįgalumui. Ši teisės aktų nuostata įsigalioja nuo 2022 m. rugpjūčio. Daugiau...

Šiandien Seimas priėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytus teisės aktų pakeitimus, kurie sudarys platesnes galimybes žmonėms su negalia aktyviai įsitraukti į darbo rinką, o darbdaviams – suteiks reikiamą pagalbą juos įdarbinant ar išlaikant darbo vietą darbuotojui įgijus negalią. Naujovės įdarbinant žmones su negalia atviroje darbo rinkoje laukia jau 2023 m. sausio 1 d. Daugiau...

Nuo vasaros pradžios padidinus pensijas ir socialines išmokas, dalis gyventojų realų padidėjimą pajus nuo liepos – tie, kurie gauna už praėjusį mėnesį mokamas išmokas. Už praėjusį mėnesį mokamos išankstinės pensijos, taip pat šalpos, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų, pareigūnų ir karių pensijos, išmokos vaikams, socialinė pašalpa, šalpos išmokos ir tikslinės kompensacijos. Daugiau...

Asmenis, turinčius judėjimo negalią, kviečiame nemokamai mokytis B kategorijos transporto priemonės vairavimo.

Artimiausia grupė startuoja jau 2022 M. RUGSĖJO MĖNESĮ Vilniuje! Daugiau...

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548