Naujienos

„Žmonės su negalia turi patys spręsti kur ir ką jie nori dirbti ir kad tą darytų naudodamiesi atviros darbo rinkos teikiamais siūlymais. Valstybės pagalba ir paslaugos turi keliauti paskui žmogų ir nepriklausyti nuo įmonės statuso. Šiandien dirba tik kas trečias darbingo amžiaus žmogus su negalia, neabejoju, kad iki šio dešimtmečio pabaigos, valstybei padėjus, o darbdaviams sukūrus tinkamas sąlygas, pusė žmonių su specialiais poreikiais dirbs darbą, kurį pasirinks patys, o ne kažkas parinks už juos“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Daugiau...

Žmonės, namuose slaugantys ar prižiūrintys vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis dėl psichikos ar elgesio sutrikimų, priėmus įstatymų pakeitimus, 36 mėnesiams galės gauti neįgaliojo aprūpintojo statusą. Tai padės geriau pasirūpinti pilnametystės sulaukusiu artimuoju, kol teismas paskirs globėją ar rūpintoją. Tuo pačiu aprūpintojui bus suteikta teisė būti draudžiamam valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu. Daugiau...

Atsižvelgus į išaugusią infliaciją šalyje, nuo birželio mėnesio siūloma didinti bazinius socialinių išmokų dydžius ir socialinio draudimo pensijas – taip siekiama apsaugoti pažeidžiamiausius šalies gyventojus. Didėtų piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, šalpos pensijos, mokamos žmonėms su negalia, našlaičiams ar minimalaus socialinio draudimo stažo nesukaupusiems senjorams, tikslinės kompensacijos neįgaliesiems su specialiaisiais poreikiais, didesnis šalies gyventojų skaičius turėtų teisę į būsto šildymo kompensacijas. Papildomai 5 proc. būtų didinamos ir socialinio draudimo pensijos. Daugiau...

Nuo š. m. balandžio 1 d. keičiami neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės (NAK) išdavimo kriterijai. Tai daroma tam, kad ją gautų kuo daugiau negalią turinčių žmonių, kuriems dėl sveikatos būklės sunku judėti.

NAK suteikia teisę ją turintiems asmenims sustoti arba stovėti neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės. Daugiau...

Slaugomų ar nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų su negalia, suaugusių neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių artimieji gali teikti prašymus savivaldybėms dėl laikino atokvėpio paslaugos. Paslauga gali būti teikiama namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje. Daugiau...

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suplanavo esminius pokyčius, kad būtų užtikrinti žmonių su negalia teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo visose gyvenimo srityse principai. Priėmus suplanuotus teisės aktų pakeitimus, pagrindiniais kriterijais taps: asmens gebėjimai, veikla, aplinkos veiksniai, pagalbos reikmė. Daugiau...

Susirasti darbą – tai pati didžiausia daugelio negalią turinčių žmonių svajonė. Tikrą, lygiavertį, garantuojantį atlygį, socialines garantijas ir kolegiškus santykius. Dalis žmonių, pradėję nuo socialinių dirbtuvių, kuriose darbinius įgūdžius ugdo ir lavina intelekto ar psichosocialinę negalią turintys žmonės, galiausiai susiranda darbą atviroje darbo rinkoje ir čia pasijunta ne tik reikalingi, bet netgi ir labai vertinami. Daugiau...

Svarbu žinoti, kad visiems 75 metų ir vyresniems gyventojams, taip pat neįgaliesiems ir pensininkams, jeigu jų pajamos už praeitą mėnesį buvo mažesnės nei 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, kuris šiemet siekia 267 eurus per mėnesį, nereikia mokėti priemokų už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones. Daugiau...

Jau nuo vasario 1 dienos žmonės, turintys klausos, regos, komunikacijos ar sensorikos sutrikimų, galės kreiptis dėl įvairesnių, inovatyvesnių ir jų individualius poreikius atitinkančių regos, klausos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių. Daugiau...

Į vairavimo mokyklą priimami judėjimo sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatytas 0-45 procentų darbingumo lygis ir Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr. 083-1/a) nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (apribojimų kodai 10-43). Kreipkitės į savo šeimos gydytoją dėl vairuotojo medicininės pažymos išdavimo. Daugiau...

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548