Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Vienkartinės išmokos dydis yra 200 eurų. Vienkartinė išmoka vaikui (asmeniui) mokama tokia pačia tvarka, kuria jam yra (buvo) mokama ir išmoka vaikui ("Vaiko pinigai").

Vienkartinę išmoką skiria ir moka savivaldybė. Vaikams (asmenims), kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 30 d. paskirta išmoka vaikui, vienkartinė išmoka išmokama ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 31 d. Jeigu išmoka vaikui (asmeniui) paskirta 2020 m. liepos ar vėlesniais mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d., tai jam priklausanti vienkartinė išmoka išmokama tą patį mėnesį, kai mokama išmoka vaikui, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 25 d.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Mokama vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (iki baigimo)
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą)

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2021 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548