Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija gali būti mokama vieną kartą per 6 metus. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio iki 2020-12-21, o nuo 2021-01-31 iki 64 BSI, tačiau ne didesnis už jūsų faktines išlaidas bei automobilio rinkos vertę.

Kompensacija nepaveldima, mirus jos gavėjui. Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys įgyja pakartotinai nustačius specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai. Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys, kuriems specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatytas neterminuotai, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Teisę į pakartotinę kompensaciją šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.


Daugiau apie lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo mokėjimo tvarką. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
Papildoma informacija: Taikoma šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį

2 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
Papildoma informacija: Taikoma šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui buvo pripažinta visiška negalia, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
Asmenims nuo 18 metų amžiaus, kurie patys vairuoja lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

50 proc. nuolaida viešojo transporto vienkartiniam arba terminuotam vardiniui važiavimo bilietui įsigyti, tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
arba iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
arba iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

80 proc. nuolaida viešojo transporto vienkartiniam arba terminuotam vardiniui važiavimo bilietui įsigyti, tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.

Nuolaida suteikiama ir vienam lydinčiajam asmeniui (vienam asmeniui – vienas lydintysis)

1 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %
arba iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydinčiam asmeniui (vienam asmeniui – vienas lydintysis)

2 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

3 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
ir vienam lydinčiam asmeniui

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijo

5 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė (ir vienam lydinčiam asmeniui), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548