Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Asmenims, vieniems auginantiems neįgalų vaiką, yra taikoma pirmenybės teisė būti paliktiems darbe, jeigu darbovietėje yra perteklinis darbuotojų skaičius ir būtina atleisti darbuotojus. Taip pat, tokia pat tvarka taikoma kasmetinių atostogų suteikimo atveju.

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Asmenims, vieniems auginantiems neįgalųjį vaiką.

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę)

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgalusis arba vienas žmogus auginantis neįgalųjį vaiką iki 18 metų, turi teise į ne visą darbo laiko trukmę, kai yra darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Dirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Darbdavys norėdamas nutraukti darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės, privalo neįgalų darbuotoją, ar darbuotoją auginantį neįgalų vaiką iki 18 m. įspėjus prieš tris mėnesius, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš šešias savaites.

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Vieniems tėvams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 m.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Dirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos

(D.K. 138 str.)

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Asmenims, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki 18 m.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti nemokamas atostogas, ne trumpesnes, negu darbuotojas prašo, tačiau ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų

Galioja jeigu jį pateikia neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas. D.K.137str.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius

4 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta
Papildoma informacija: Darbuotojas, slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas

5 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų darbas nuotoliniu būdu sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą taip dirbti ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, darbuotojui vienam auginančiam neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę.

Darbuotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas. Dirbti nuotoliniu būdu gali būti susitarta ir šalių susitarimu

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Iki 18 metų
Užimtumas: Dirba

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Darbuotojas prašymą turi pateikti, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę
Užimtumas: Dirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548