Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

50 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį-specialiesiems poreikiams tenkinti gali būti teikiama, LR piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkantiems visas sąlygas: jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ir po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų pakopos (išskyrus atvejus, kai neįgalus studentas, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės teikiamos nuo šių studijų pradžios dienos, nemokant už tą studijų laikotarpį, už kurį buvo mokėtos tikslinės išmokos, iki jam nutraukiant studijas ar iki jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos.). Finansinės pagalbos priemonių teikimą administruoja aukštoji mokykla.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-45 %
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Specialieji poreikiai:
– –Ugdymo
Studijuoja pirmą kartą.
Papildoma informacija: Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Studijuoja pirmą kartą.
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Papildoma informacija: Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Studijuoja pirmą kartą.
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Papildoma informacija: Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

3,2 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą įstojusiems į aukštąsias mokyklas ir studijuojantiems juose valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose-studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Nuo 2022 m. 134,40 eur už semestrą. Finansinės pagalbos priemonių teikimą administruoja aukštoji mokykla.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Specialieji poreikiai:
– –Ugdymo
Po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Specialieji poreikiai:
– –Ugdymo
Po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-45 %
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Specialieji poreikiai:
– –Ugdymo
Po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548