Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Asmenys, siekiantys įsidarbinti socialinėje įmonėje, turi būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Socialinėse įmonėse dirbantys neįgalieji remiami tik tada, jei jie nedirba pagal kitą darbo sutartį ar savarankiškai. Jei su socialinės įmonės darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis, ji negali būti trumpesnė negu 6 mėnesių laikotarpiui. Darbuotojams taip pat negali būti taikomas bandomasis laikotarpis.

Dėl karantino ir ekstremaliosios situacijos prasitęsia rėmimas vyresniems kaip 50 metų asmenims, pensininkams, ilgalaikiams bedarbiams – į jiems priklausančius 6 rėmimo mėnesius neįskaitomas karantino ir ekstremaliosios situacijos laikotarpis.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Nedirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548