Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Negalią turintys asmenys gali kreiptis į savivaldybes dėl būsto pritaikymo paramos, jei norimas pritaikyti būstas nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam arba kitam fiziniam asmeniui, arba savivaldybei ir jame yra deklaruota faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Norint pritaikyti bendrojo naudojimo patalpas daugiabutyje, reikalinga gauti kitų butų savininkų sutikimus (esant prieštaravimams, sprendimą gali priimti savivaldybės administracija). Būsto pritaikymui (išskyrus liftų ir keltuvų pirkimą ir įrengimą) iš valstybės biudžeto skiriama iki 6200 eurų, o iš savivaldybės biudžeto – ne mažiau kaip 4133 eurai. Būstas ir gyvenamoji aplinka gali būti pritaikoma ir vaikams su sunkia negalia. Tam (išskyrus liftų ir keltuvų pirkimą ir įrengimą) iš valstybės biudžeto skiriama iki 6000 eurų.

Suaugusiam neįgaliajam būstas gali būti pakartotinai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti neįgaliojo būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai neįgaliajam dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Pirmo lygio
Dėl psichikos ar proto negalios

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį
– –Aplinkos ir būsto pritaikymo
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Darbingumo lygis: 0 %
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį

5 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį
– –Aplinkos ir būsto pritaikymo
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548