Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Gyvybės draudimo išmoka gauta pasibaigus gyvybės draudimo sutarties galiojimo terminui neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, jei gyvybės draudimo sutartyje (sudarytoje ne anksčiau kaip 2003 m.sausio 1 d.) numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui (ne trumpesnis kaip 5 metai) ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tie patys kriterijai galioja ir nutraukus tokią sutartį, jeigu ji nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo dienos.

17str.1p.9d.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-40 %

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis taikomas mėnesinis neapmokestinamas pajamų dydis(NPD) - 600 eur. Nuo 2022 m. birželio 1 d., taikomas NPD yra 810 eur.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
Užimtumas: Dirba

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Lengvas
Užimtumas: Dirba

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Užimtumas: Dirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesinio neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) - 645 eur, o 2022 m. birželio 1 d. mėnesio NPD yra 870 eurų.

Atsiradus arba pasibaigus teisei į nurodytą mėnesio NPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %
Užimtumas: Dirba

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Užimtumas: Dirba

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Išmoka gauta pagal III pakopos pensijų kaupimo sutartį iš pensijų fondo, neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

17str.1p.16d.

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548